de Willem-Alexanderschool
Oog voor het kind.
 
Wij willen kinderen hun eigen talenten laten ontdekken en maken graag gebruik van de verschillende talenten in ons team.
We zijn een lerende school, het team is voortdurend in ontwikkeling middels scholing en leren van elkaar.
Samenwerken met ouders is voor ons een 'must'. Wij kunnen niet floreren zonder de inzet van onze MR, Actviteitencommissie, Natuurouders en, in oprichting, ICT-ouders.
Onze school heeft een open protestant christelijk identiteit. Door de jaren heen vertellen wij de bijbelverhalen, wij spreken met de kinderen over waarden en normen die bij de verhalen horen. We vieren kerst en Pasen en tweemaal in de schooltijd bezoeken de kinderen de kerk. Iedereen is welkom bij ons, we gaan ervan uit dat uiting van het geloof wordt gerespecteerd. Kiest u voor onze school dan hoort kerkbezoek daarbij.
Veel aandacht gaat  uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken met de methode Kwink, maar hechten ook aan duidelijke regels en structuur zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Wij bieden een rijke leeromgeving. Op het hoofdgebouw zitten de groepen 1, 2 en 3. Daar leren kinderen door te spelen en te werken in hoeken en met materialen waar kinderen door worden uitgedaagd. In groep 3 werken we meer aan tafels, maar ook daar krijgen kinderen nog tijd om andere vaardigheden te ontwikkelen en de fantasie te laten leven.
Op de eerste dependance zitten de groepen 4 tot en met 8. Groep 4 heeft een eigen afdeling, met een extra lokaal om in groepjes te werken. De kinderen versterken de basis van de leerstof. Daarnaast worden zij steeds meer uitgedaagd in creativiteit: kunst, muziek,samenspel.
Vanaf groep 5 werken we, naast de basisvakken rekenen, taal, lezen en schrijven, in thema's. Alle zaakvakken hebben we samengevoegd tot sprekende thema's. We voldoen daarmee meer dan goed aan de einddoelen. De thema's verrijken wij met creatieve opdrachten, muziek en presentaties. Ook voor de groepen 5 tot en met 7 hebben we een extra lokaal om in groepjes verder te werken aan opdrachten.
Groep 8 zit in onze tweede dependance. Daar zijn brede lokalen met genoeg ruimte voor de grote groep achters. We kunnen daar gebruik maken van een muzieklokaal en kleine ruimtes om rustig samen of juist zelfstandig te werken.
Overal om de gebouwen heen wordt buiten gespeeld, op het plein, in het avontuurlijke en in het kleine stukje 'bos' bij het kleuterplein. Ook de sloten en het park Middenhoven zien wij als speelgebied, al komen we daar alleen onder leiding van volwassenen.
We organiseren regelmatig uitjes die we verbinden aan ons thematisch onderwijs.
Eénmaal per jaar gaan we met de hele school (gr 3-7) naar de Kennemerduinen. Duindag noemen we dat. En iedere oud-leerling weet waar we het dan over hebben: duinen afrollen, spelen in het Koevlak-ven, ruige bomen klimmen en verstoppertje spelen in het duingebied. Geen kind vergeet dat.
We sporten allemaal twee keer per week in de gymzaal van de Meent. Daarnaast doen we mee aan schoolvoetbal, schaatsen voor water en andere vanuit de gemeente georganiseerde activiteiten. Regelmatig volgen de kinderen een workshop van een sportclub (schermen, tennis, taekwondo, yoga).
Veel aandacht gaat uit naar het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Binnen onze school werken we in alle klassen met minimaal drie leerniveaus. De leerkrachten werken samen met remedial teachers en onderwijsassistenten. Een team van specialisten (jonge kind, rekenen, taal (NT2) en gedrag) werkt nauw samen met de leerkrachten en u als ouders om de ondersteuning zo optimaal mogelijk te maken.
We bieden Engels aan vanaf groep 1. Dit vak is een extra bovenop ons verder geheel Nederlands talige curriculum en geeft kinderen net even een extra stukje taalontwikkeling.
Het komende jaar ligt onze uitdaging in:
  • Schoolbrede regels en omgangsnormen: op alle momenten en voor iedereen rust en respect.
  • 21st century skills waarmee kinderen leren zelf te leren, we maken daarbij gebruik van cultuur- en ICT aanbod.
  • Betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school.