Veel aandacht gaat uit naar het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen binnen hun eigen mogelijkheden en talenten. Daarvoor maken we gebruik van de talenten van onze leerkrachten. 

We werken in alle klassen met minimaal drie leerniveaus. De leerkrachten werken samen met remedial teachers en onderwijsassistenten. Een team van specialisten (jonge kind, rekenen, taal (NT2) en gedrag) werkt nauw samen met de leerkrachten en u als ouders om de ondersteuning zo optimaal mogelijk te maken.
In de onderbouw werken we in thema's en projecten. In de bovenbouw geven we thematisch onderwijs: we combineren de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie tot thema's waarbij kinderen op vele manieren de stof kunnen ontdekken. 

We bieden Engels aan vanaf groep 1. Dit vak is  extra in ons verder geheel Nederlands talige curriculum en geeft kinderen de mogelijkheid om hun talige kant te ontwikkelen.

Het komende jaar zetten we onze talenten in voor:
  • Schoolbrede regels en omgangsnormen: op alle momenten en voor iedereen rust en respect.
  • 21st century skills waarmee kinderen leren zelf te leren, waarbij we ruim gebruik maken van cultuuraanbod uit de omgeving en ICT mogelijkheden.
  • Betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school.
Leerkrachten professionaliseren zich voortdurend.