Op het hoofdgebouw zitten de groepen 1, 2 en 3. Daar leren kinderen door te spelen en te werken in hoeken en met materialen waar kinderen door worden uitgedaagd. In groep 3 werken we meer aan tafels, maar ook daar krijgen kinderen nog tijd om andere vaardigheden te ontwikkelen en de fantasie te laten leven.

Op de eerste dependance zitten de groepen 4 tot en met 8. Groep 4 heeft een eigen afdeling, met een extra lokaal om in groepjes te werken. De kinderen versterken de basis van de leerstof. Daarnaast worden zij steeds meer uitgedaagd in creativiteit: kunst, muziek,samenspel.

Vanaf groep 5 werken we, naast de basisvakken rekenen, taal, lezen en schrijven, in thema's. Alle zaakvakken hebben we samengevoegd tot sprekende thema's. We voldoen daarmee meer dan goed aan de einddoelen. De thema's verrijken wij met creatieve opdrachten, muziek en presentaties. Ook voor de groepen 5 tot en met 7 hebben we een extra lokaal om in groepjes verder te werken aan opdrachten.

Groep 8 zit in onze tweede dependance. Daar zijn brede lokalen met genoeg ruimte voor de grote groep achters. We kunnen daar gebruik maken van een muzieklokaal en kleine ruimtes om rustig samen of juist zelfstandig te werken.
Overal om de gebouwen heen wordt buiten gespeeld, op het plein, in het avontuurlijke en in het kleine stukje 'bos' bij het kleuterplein. Ook de sloten en het park Middenhoven zien wij als speelgebied, al komen we daar alleen onder leiding van volwassenen.