Wij zijn een school met een open protestant-christelijke identiteit. Daarmee bedoelen wij dat leerlingen van christelijke gezinnen, maar ook kinderen uit families met een andere religie of zonder geloof, welkom zijn op onze school.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen over hun eigen religie en beleving op school kunnen praten en dat we met respect naar elkaar luisteren.
Vanuit onze protestant-christelijke identiteit vertellen we aan alle leerlingen Bijbelverhalen en vertalen deze naar de leeftijd van het kind en naar de wereld van deze tijd. Wij zingen liedjes met een religieuze achtergrond en vieren op school de twee grote christelijke feesten: Kerst en Pasen. Deze sfeervolle vieringen zijn gericht op de beleving van het kind en op verbondenheid met elkaar.
Omdat wij een christelijke school zijn en u als ouder daarvoor kiest, gaan wij ervan uit dat uw kind aan deze vieringen deelneemt, ook als ze in de avond en/of in de kerk plaatsvinden.