Wij zien ouders als onze 'pedagogische partners'. Onderwijzen en opvoeden gaan in de basisschool hand in hand en samen. Ouders kennen hun kind goed en leerkrachten zijn deskundig op het gebied van onderwijs. Om passend onderwijs te realiseren is het nodig goed samen te werken. Dit geldt natuurlijk voor alle ouders, maar zeker voor de ouders van leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. De deur staat altijd open en een gesprek is altijd mogelijk.
 
Drie maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van uw kind, de rapportgesprekken. De leerkrachten spreken u graag tussendoor. Als u iets wil vragen of bespreken kunt u altijd een afspraak maken. Zo zal de leerkracht u ook uitnodigen voor een gesprek wanneer deze iets met u wilt bespreken.
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond waarop de leerkracht het lesprogramma toelicht. Incidenteel organiseren we een ouderavond over een specifiek onderwerp. In onze schoolkrant leest u over de actuele ontwikkelingen op school.
Zes keer per jaar geven wij nieuwsbrieven uit. Hierin kunt u lezen wat er in de komende periode allemaal gebeurt op school. Ook versturen wij tussendoor berichten, soms alleen voor de groep van uw kind. Wij doen dit per mail. Er wordt voor gezorgd dat de nieuwsbrief snel op de website staat.

Tegenwoordig kan een school niet volop draaien zonder hulp van ouders. Gelukkig zijn veel ouders van onze school bereid om de handen uit de mouwen te steken, daar zijn we erg blij mee.