De Willem-Alexanderschool heeft een Activiteiten Commissie (in de wandelgangen AC genoemd) die bestaat uit enthousiaste ouders die samen met school leuke activiteiten voor kinderen verzorgen.
 
De Activiteitencommissie, samen met de school, verzorgt jaarlijks veel activiteiten, waaronder
           
  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Duindag
  • Kleuterfeest
  • Sportdag
  • Muiden
  • Park-picknick
  • Musical voor groep 8
  • Spoken

Hiernaast springt de AC bij waar nodig, nemen we ook initiatief om zo nu en dan ijsjes uit te delen als het heel warm is, sponsoren we zo nu en dan iets voor een klas, te denken valt aan Tablets voor de kleuterklassen, een waterbaan voor de onderbouw, 'Schaatsen op Ijs' voor de bovenbouw.

 

Sinds juli 2017 is de Activiteiten Commissie ondergebracht in een Stichting, de Stichting Activiteitencommissie Willem-Alexanderschool in Amstelveen. Deze stichting is opgericht door Notariskantoor Spier & Hazenberg in Amsterdam.

 

De statuten, inschrijving KvK en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris.

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, heeft u interesse dan kunt u met een van de leden of de voorzitter contact opnemen. Ook is het altijd mogelijk om mee te denken, mee te helpen of met ideeën te komen.

Onze volgende vergadering is woensdag 19 juni om 19:30 uur in de Meent. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter via ac.willemalexanderschool@gmail.com
 

Onze Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:


Charlotte Poldervaart (voorzitter)
Heidi la Porte (secretaris)

Simone Bauwens (penningmeester)

Chantal Gaarlandt (bestuurder)

Katja Stevens (bestuurder)
Patricia Doelitzsch (bestuurder)

Mirella Noppers (bestuuder)

Marieke Westerwal (bestuurder)
Jet Franeker (bestuurder)
Angela Brand (aspirant bestuurder)
Baris Gurol (aspirant bestuurder)


Wilt u meer over ons te weten komen: dit zijn wij

 

We zijn bereikbaar via email: ac.willemalexanderschool@gmail.com

Wat is er in 2017/2018 allemaal met uw ouderbijdrage gedaan? Dit vindt u hier

Het jaarverslag van 2017/2018 vindt u hier.