Missie en visie

In het dagelijks handelen op de Willem-Alexanderschool neemt ons 'oog voor het kind' een centrale plaats in. Wij kijken goed naar de onderwijsbehoefte van elk kind. Samen, als team en in samenwerking met de ouders, bieden we onze leerlingen passend onderwijs, in een veilige omgeving en met aandacht voor de talenten van leerlingen en medewerkers. We volgen graag samen met ouders de ontwikkeling van kinderen op school. Onze leerkrachten zijn professionals die continu bereid zijn om te leren. Zo is de Willem-Alexanderschool een school geworden waar leerlingen veel leren en met plezier naar toe gaan. Als onze leerlingen de school verlaten weten ze waar ze goed in zijn!