Om onze leerdoelen voor taal, rekenen en lezen te halen zetten we allerlei leeractiviteiten in. We maken daarbij gebruik van moderne lesmethoden met  digitale verwerkingsmogelijkheden. In groep 1 en 2 staat het spelend leren centraal. Dat betekent dat kinderen al spelend veel ontdekken, maar dat ook gerichte uitleg wordt gegeven. In groep 3 wordt geleerd en gespeeld. In deze groep en de andere groepen t/m 8 starten we bij taal en rekenen met een klassikale, kernachtige instructie. Daarna verwerkt het grootste deel van de groep de stof zelfstandig (alleen of in 2-tallen). De leerkracht heeft daarmee de handen vrij om andere kinderen te ondersteunen met extra oefening en uitleg. Weer andere kinderen werken, alleen of samen, aan extra en uitdagende opdrachten.