De school kent nu al aanbod waarmee we kinderen de kans geven om andere talenten te ontdekken. Engels wordt in alle groepen onderwezen, de eerste jaren speels, de hogere jaren schoolser. We gaan graag de natuur in. Ouders nemen een aantal keer kinderen mee de natuur in via paden buiten en ontdekdozen binnen. In de hoogste groepen bezoeken kinderen met de nodige uitleg het verzetsmonument en het stadhuis om onderling een debat te houden binnen politieke regels. In de bovenbouw leren kinderen schaken en dammen middels een schaak-dam toernooi.

Anno 2015 is door de inspectie uitgesproken dat het thematisch werken binnen de Willem-Alexanderschool een ruim voldoende behaalt door de variatie aan werkvormen die de kinderen gebruiken om de kennis eigen te maken. En het feit dat nog steeds de einddoelen worden bereikt.  De school is aangemoedigd om de variatie aan werkvormen verder uit te breiden en mee te nemen naar de basisvakken. Deze aanmoediging is niet in verkeerde aarde gevallen. Na het inspectiebezoek hebben we nog een jaar hard gewerkt aan de voorwaarden van passend onderwijs: ondersteuning voor leerkrachten, ouders, kinderen en rust binnen de school door duidelijke regels en een gezamenlijk gedragen methode. De basis van ons onderwijs is daarmee meer dan in orde. De school is er nu aan toe zich verder te ontwikkelen tot talentgericht onderwijs, waarbij kinderen vaardigheden leren die je nodig hebt om kennis te vergaren, kennis te verwerken en kennis door te geven. Vaardigheden die je nodig hebt in de (nabije) toekomst. Vaardigheden waarbij blijkt dat je het ene beter kan dan het andere: kinderen ontdekken eigen talent en eigen wijze van leren. Er is een speciale werkgroep aangewezen om het talentenonderwijs te ontwikkelen. Dit schooljaar starten we met pilots voor techniek, presenteren en ICT.