De Willem-Alexanderschool leidt leerkrachten op. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas. Wij werken daarbij samen met de Pabo en de lerarenopleiding.  Studenten lopen stage op school en doen onderzoek. Zij brengen nieuwe kennis in de school. Om stagiairs goed te begeleiden zijn onze teamleden opgeleid tot mentor. Zo ontstaat een wisselwerking, waarvan zowel de studenten als onze teamleden van profiteren.