Onze school ontwikkelt zich tot een 'Brede School', een samenwerking tussen verschillende partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Een school maakt onderdeel uit van een wijk en staat daar niet los van. Doel van de samenwerking is kinderen een breed pakket aan activiteiten en ondersteuning  aan te bieden met optimale ontwikkelkansen voor ieder kind. Wij werken samen met partners in de wijk, waaronder de twee nabijgelegen basisscholen, KinderRijk, de Muziek- en Dansschool en wijkcentrum de Meent. Regelmatig organiseren we gezamenlijke projecten en zorgen we voor de nodige subsidies.