Tussenschoolse opvang (in lunchtijd) van 12.00 - 13.15
Tussen de middag bieden we de mogelijkheid om over te blijven. Het overblijven vindt plaats onder leiding van vrijwillige krachten die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. De leerling neemt zelf eten en drinken mee.

U kunt een 10-ritten overblijfkaart kopen of een halfjaar abonnement. 
De kaarten zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.20 tot 8.45 uur te koop op het hoofdgebouw. De leerlingen op de dependance Orion kunnen tussen de middag een overblijfkaart kopen.

Dit zijn de prijzen voor het laten overblijven van uw kind, per janauri, augustus 2017 en augustus 2018.
 
  01-01-2017 01-08-2017 01-08-2018
abonnement 1,90 2,00 2,10
strippenkaarten* 2,20 2,35 2,50

Buitenschoolse opvang (na schooltijd)
De Willem-Alexanderschool heeft voor het organiseren van de buitenschoolse opvang een samenwerkingscontract gesloten met meerdere aanbieders van kinderopvang, zoals KinderRijk, Kinderopvang Mirakel en BSO Boon, kindercentrum de Stoel en anderen. Dit houdt in dat onze school de medewerkers van de buitenschoolse opvang de gelegenheid geeft om na schooltijd de kinderen in het gebouw te verzamelen, voordat ze naar de opvang vertrekken. U moet uw kind zelf aanmelden bij een kinderopvangorganisatie, dat doen wij niet.