Vakanties
De Willem-Alexanderschool moet zich richting ouders en verzorgers houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In heel bijzondere gevallen mag de directeur uw kind vrij geven om met u op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep in geen van de vijf schoolvakanties vrij kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. Een formulier hiervoor kunt u krijgen bij de administratie. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie.

Vier- en vijfjarigen
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school, maar is het nog niet leerplichtig. Wanneer uw kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Als uw kind nog moet wennen aan het onderwijsproces is het mogelijk dat u, in overleg en met toestemming van de directie, uw kind enige uren per week thuis houdt. Dit mag tot een maximum van vijf uur per week. Vanaf 6 jaar is uw kind volledig leerplichtig.

Geloofsovertuiging
Uw kind krijgt de dagen vrij waarop het vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. U kunt hiervoor bij de administratie van de school een formulier vragen.

Melding bij leerplicht
Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt.