Ziekmelden
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Het is het beste als u dat meteen dezelfde dag voor schooltijd nog meldt. De school let er dagelijks op dat uw kind niet zonder duidelijke reden van school wegblijft. Daarom is het van groot belang dat u de school waarschuwt als er wat bijzonders aan de hand is.

Belt u alstublieft naar het gebouw waar uw kind normalitair les heeft:

Hoofdgebouw (groep 1-3):                020 643 79 80
Dependance Orion 1b (groep 4-7):  020 647 24 51 
Dependance Orion 19 (groep 8):      020 820 89 44