Vrijwillige ouderbijdrage
De activiteitencommissie vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage voor het organiseren van excursies, vieringen, feesten en bijzondere gelegenheden voor ouders en kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage is € 50,00 per kind per jaar.